Met ISM krijg je snel grip op je IT-serviceorganisatie. ISM kent maar 6 processen die al het IT-werk omvatten. Verder heeft ISM een standaard invoeringsmethode en besturingsmethode.

Grip on IT heeft veel ISM-ervaring: UMCG (2011), Avoord (2012), CWZ (2012/2013), TVM (2014), Provincie Zuid-Holland (2014/2015), Gemeente Hoogezand (2014/2015), Gemeente Assen (2015), Koning Willem 1 College (2015), Gelre Ziekenhuizen (2016/2017), Bravis Ziekenhuis (2017), Ziekenhuis Gelderse Vallei (2017-2018).

Sinds de lancering in 2010 zijn er zo'n 100 ISM-implementaties geweest. Daarnaast zijn er vele organisaties die het op eigen houtje doen.

ISM is eenvoudig maar toch compleet.

 

Processen

ISM ProcesmodelIT-organisaties lijken veel op elkaar. In grote lijnen heeft iedereen dezelfde problematiek, eenzelfde servicevraag en ook werkprocessen. Dat was de aanleiding om ISM te ontwikkelen.
Bij het beschrijven van ISM bleven er slechts 6 processen over. En daarmee kun je al het IT-werk uitvoeren. Het is zowel praktisch als theoretisch juist.

 

Invoering

Naast de processen is er ook een standaard invoeringsmethode, met:

  • Procedure-templates om de ISM-werkwijze te inventariseren.
  • Een standaard toolinrichting voor oa TOPdesk, Ultimo en Mproof Clientele. Diverse instellingen, dashboards, enz zijn voorbereid.
  • Diverse presentaties.
  • Een projectaanpak: PID, planning, deliverables op weekbasis, projectorganisatie, agenda's, projectrapportages, enz.
  • Te nemen organisatiebesluiten.
  • Een standaard procesbeschrijving voor BPM-tools, zoals iProcess van Infoland.
  • Een ISM-rapportage om de service-organisatie te kunnen managen.
  • Procesverbeterplannen (altijd doorverbeteren).

Een standaard ISM project bestaat uit 2 fases

Invoering

De Installatiefase duurt 3 maanden en dan wordt de werkwijze geïnventariseerd, de software ingericht, inrichtingsbesluiten voorgelegd, prioriteitsschema's en streeftijden bepaald, enz.

Al na 3 maanden ga je live! Met alle processen! Alles is dan geregeld om te kunnen veranderen, je moet het alleen nog 'even' doen..

 

De Implementatiefase duurt 6 maanden en hier komt de beoogde verandering. Medewerkers gaan werken volgens de nieuwe werkwijze, proces- en lijnmanagers krijgen inzicht in alle werk en gaan sturen op ISM-dashboards en -rapportages. Je gaat servicegericht, prioriteitsgericht en planningsgericht werken.

Dat gaat niet vanzelf goed. Grip on IT coacht in deze fase en leert je je werkwijze structureel door te verbeteren. In die 6 maanden maakt Grip on IT zich overbodig.

Methoden

Meer weten?